Запорізька ЗОШ I-III ступенів №95

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумНормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Нормативноправове забезпечення роботи закладу освіти під час  карантину та дистанційного навчання

 

Лист МОН від 05.08.2020  Переглянути

 

Постанова МОЗ від 06.089.21 № 10  Переглянути

 

Постанова кабінету міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"  від 09.12.2020 № 1236  Переглянути

 

Протокол засідання конкурсної комісії  з проведення конкурсу на посаду директора ЗЗШ № 95 читати

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації

від 04.05.2018 №217-л

"Про видачу Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 95 Запорізької міської ради Запорізької області ліцензії на провадження освітньої діяльності"

 

Статут
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 95
Запорізької міської ради Запорізької області

Переглянути

 

 

Структура та орган управління закладу:

 • директор - Огібалова Олена Юріївна;
 • заступники директора: 
  • Афєндікова Вікторія Юріївна - заступник директора з НВР (Координує роботу вчителів 5-11 класів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм. Складає розклад навчальних занять 5-11 класів та інших видів освітньої діяльності, забезпечує якісну і своєчасну зміну уроків тимчасово відсутніх вчителів 5-11 класів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків. Контролює правильне і своєчасне ведення вчителями 5-11 класів класних журналів.  Забезпечує замовлення та видачу документів про освіту (свідоцтв, атестатів, тощо), веде облік цієї роботи та звітність щодо неї);
  • Остапенко Тетяна Миколаївна - заступник директора з НВР (Здійснює внутрішнє керівництво і контроль за роботою вчителів 1-4 класів, вихователів ГПД. Складає розклад навчальних занять 1-4 класів. Здійснює методичний супровід навчально-виховного процесу. Організовує роботу методичних об’єднань, наставників, молодих вчителів по узагальненню перспективного педагогічного досвіду педагогів закладу. Відповідає за організацію атестації та курсової перепідготовки  педагогічних працівників. Веде статистику звітність з кадрових питань.
  • Нікітенко Марина Сергіївна - заступник директора з ВР (Відповідає за роботу з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності,  цивільного захисту. Організовує виховну роботу в закладі, поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи, визначає зміст контролю з питань виховання, відстеження його ефективності. Веде контроль за відвідуванням учнями 1-11 класів навчальних занять);
  • Гаженко Катерина Володимирівна - заступник директора з ГЧ (Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, іншого майна школи, а також їдальні відповідно до вимог, норм і правил безпеки життєдіяльності. Керує господарською діяльністю школи).

ЗАХОДИ

 забезпечення якості освіти

Запорізької загальноосвітньої школи №95

на 2019 – 2020 н.р.

 

 

 1. Забезпечувати необхідні оптимальні умови для впровадження оновленого змісту освіти та новітніх технологій під час роботи з дітьми, педагогічними працівниками і батьками в закладі; створювати розвивально-освітній простір  закладу з метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей здобувачів освіти закладу;
 2. Здійснювати організацію освітнього процесу у закладі відповідно до завдань Нової української школи.
 3. З метою реалізації організаційних питань запровадження НУШ продовжувати оновлювати матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних кабінетів початкової школи відповідно до переліку.
 4. Удосконалювати систему інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, створювати комфортні умови їх перебування в освітньому закладі, розвивати вміння до взаємодії у класних колективах.
 5. Здійснювати профілактику насилля та булінгу в освітньому середовищі, формувати готовність педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних технологій на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.
 6. Продовжити процес впровадження  різних форм методичної роботи.
 7. Раціонально та доцільно використовувати додаткові години, забезпечувати умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх особистісних потреб, інтересів, здібностей.
 8. Застосовувати різні форми роботи з обдарованою молоддю. Сприяти у відзначенні талановитих здобувачів освіти та педагогічних працівників, які проводять відповідну роботу з ними.
 9. Спрямувати зусилля педагогічного колективу здобувачів освіти щодо належної підготовки упродовж навчального року до державної підсумкової атестації, проходження незалежного зовнішнього оцінювання.
 10. Удосконалювати систему управління освітнім закладом, розвиток державно-громадського управління, делегування повноважень громадським структурам (рада школи, учнівські ради)
 11. Постійно оновлювати менеджерські знання та уміння з метою саморозвитку та самовдосконалення, підвищення професійної компетентності.
 12. Продовжити роботу із надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, учасникам АТО, переселеним членам сімей із зони АТО і родичам загиблих під час військових дій.
 13. Продовжувати розвивати хмарне середовище закладу, сприяти створенню Інтернет-ресурсів учителями –предметниками.
 14. Сприяти активному використанню педагогічних інновацій, особливо сфери ІКТ, із метою підвищення професійної компетентності в умовах НУШ.
 15. Забезпечити створення та реалізацію системи внутрішньої якості закладу загальної середньої освіти відповідно до п.3 статті 41 Закону України «Про освіту».
 16. Створювати умови для розвитку пошукової творчої активності та дослідницько-експериментальної діяльності педагогічних кадрів.
 17. Сприяти розвитку співробітництва з міжнародними організаціями та установами, зарубіжними освітянськими фондами щодо становлення освітньої системи в умовах полікультурного світу.
 18. Тримати на контролі реальний стан фізичного здоров’я дітей, залучати до цього відповідних фахівців.
 19. Забезпечувати прозорість на інформаційну відкритість закладу освіти згідно зі статтею Закону України «Про освіту».
 20. Забезпечувати систематичний контроль за відвідуванням учнями уроків, організувати конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в учнівському колективі. Забезпечувати змістовну організацію дозвілля, залучати школярів  до занять у гуртках, клубах за інтересами, розширюючи їх мережу.
 21. Не допускати перевантаження учнів, врахувати їх результати навчання у закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах).
 22. Забезпечувати результативну участь школярів у  Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської  творчості, змаганнях.